KLIPPEKORT

10 turs klippekort til holdtræning.

  • Holdtræning
600 kr.
Gyldigt 6 måneder
Køb online
  • Gælder til alle holdtyper
Øvrige priser
Manglende fremmøde 25 kr
Mistet kort 50,-

Det med småt

Kortet er personligt og må ikke overdrages til andre.

Det er strengt forbud at lukke ikke-medlemmer ind i centeret, uden tilladelse af personalet!

Resttid på kontante medlemskaber tilbagebetales ikke. Aldersgrænsen for at træne i Dansk Fitness Faaborg er 12 år og der skal ved indmeldelse være en forældre tilstede.

PBS/NETS trækning foretages hver måned. Ved opsigelse af dit medlemskab har du et varsel på løbende måned plus én måned. Ved Bronze med 6 måneders binding, så skal bindingen på de 6 måneder være udløbet, før det kan opsiges.

Opsigelse er kun gyldig ved udfyldelse af formular der udleveres i receptionen i den bemandede åbningstid. 

Tilbage til oversigt