Fysioterapi

Gram Sundhedscenter ApS har egen fysioterpeut og tilbyder fysioterapi uden lægehenvisning, 100% egenbetaling og med betaling til Gram Sundhedscenter ApS.

Endvidere tilbyder vi fysioterapi under Rødding Fysioterapi, der ejes af Lisa Just. Lisa lejer lokaler i Gram Sundhedscenter ApS. Her behandles patienter med lægehenvisning og betaling sker direkte til Rødding Fysioterapi. Der ydes her 
tilskud fra Regionen via den gule sygesikring og ligeledes fra Sygesikring Danmark, hvis man er medlem her. 
Tidsbe
stilling på 74 82 33 06
Ved lægehenvisning kan der også bestilles tid via Rødding Fysioterapi på
74842526

Tilbage til oversigt